Vị trí lắp đặt kênh quảng cáo Chicilon Media

Tóm tắt sơ lược vị trí lắp đặt, thông số và đặc điểm thiết bị của từng kênh.

A. Kênh tòa nhà: chủ yếu lắp đặt ở sảnh chờ thang máy tại các cao ốc văn phòng, chung cư cao

cấp. Thường thì lắp đặt LCD 26’’, riêng không gian lớn sẽ lắp đặt 32’’ hoặc 42’’, không gian nhỏ

thì lắp đặt 22’’. Thiết bị phát 12 tiếng từ 7h30 sáng đến 7h30 tối, mỗi mẫu quảng cáo cứ 12 phút

lặp lại 1 lần, mỗi mẫu quảng cáo lặp lại lặp lại 60 lần. Thẻ SD hoặc CF dung lượng 4Gb, bảo đảm

không bị đứng; thiết bị tự động tắt mở.

B. Kênh siêu thị: chủ yếu lắp đặt tại các lối đi chính và các khu trưng bày sản phẩm. Thiết bị là

màn hình LED 42’’ hoặc 47’’ của LG siêu mỏng, rõ nét, sáng bóng; mỗi mẫu quảng cáo được

lặp lại sau 12 phút, một ngày lặp lại 60 lần. Thẻ SD hoặc CF dung lượng 4Gb, bảo đảm không bị

đứng, thiết bị tự động tắt mở.

C. Kênh bệnh viện: chủ yếu lắp đặt tại các khu vực chờ lấy số, lấy thuốc và khám bệnh. Thiết bị

là màn hình LED 42’’ hoặc 47’’ của LG siêu mỏng, rõ nét, sáng bóng; mỗi mẫu quảng cáo cứ 12

phút lặp lại 1 lần, mỗi ngày lặp lại 60 lần. Thẻ SD hoặc CF dung lượng 4Gb, bảo đảm chất lượng

hoạt động. Kênh quảng cáo hoạt động theo lịch làm việc của bệnh viện, thiết bị tự động tắt mở.

D. Kênh sân bay: kết hợp 2 loại thiết bị, phía trên là màn hình LED 42’’ hoặc 47’’ của LG siêu

mỏng, rõ nét, sáng bong; cứ 12 phút mẫu quảng cáo lặp lại 1 lần, mỗi ngày lặp lại 60 lần. Thẻ CF

dung lượng 2Gb bảo đảm không bị đứng. Phía dưới là LED Board màn hình 55’’ sáng rõ nét, một

phút lặp lại 1 lần, mỗi ngày phát 720 lần, tổng cộng 6 mẫu quảng cáo, mỗi mẫu 10 giây. Thiết bị

hoạt động theo thời gian hoạt động của sân bay, sẽ tự động tắt mở (với sân bay có ít chuyến bay,

lịch hoạt động căn cứ vào thời gian đi và đến của các chuyến bay).

E. Poster Frame: lắp đặt trong thang máy: có 2 thiết bị - một loại là Frame tĩnh, chỉ hiển thị 1 hình

ảnh; một loại là Digital Frame (22’’), mỗi phút lặp lại 1 lần, mỗi ngày lặp lại 720 lần. Tổng cộng

có 6 mẫu quảng cáo, mỗi mẫu xuất hiện 1 lần, thời gian xuất hiện là 10 giây.